Kiedy odbieramy telefony od potencjalnych klientów, często słyszany pytanie „Czy projektujecie przyłącza gazowe”? Na wstępie próbujemy wyjaśnić, że nie wykonujemy projektów przyłączy gazowych a instalacji wewnętrznych. W tym artykule postaramy się wyjaśnić różnice pomiędzy tymi dwoma opracowaniami, które szczególnie często są przez inwestorów mylone.

Decyzja o przyłączeniu budynku do sieci gazowej powoduje wiele wątpliwości i wywołuje podstawowe pytania – Jak to zrobić? Od czego należy zacząć? Aby właściwie podejść do tematu podłączenia gazu do swojego budynku, dobrze najpierw poznać podstawowe elementy, które na ten proces się składają. Zacznijmy więc od początku.

Czym jest przyłącze gazowe?

Przyłącze gazowe to odcinek od sieci gazowej w drodze do szafki gazowej najczęściej w linii ogrodzenia. Przyłącze gazowe kończy się w skrzynce, wyposażonej w reduktor ciśnienia, kurek główny oraz gazomierz.

Każdy inwestor, który planuje podłączenie budynku do sieci gazowej, w pierwszej kolejności musi złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej do odpowiedniego oddziału Gazowni. Jeśli jest to Polska Spółka Gazownictwa to link do wniosku można znaleźć tutaj.

Ten krok jest jednym z ważniejszych w całym procesie, głównie dlatego, że to właśnie Gazownia wykonuje i projektuje przyłącza gazowe. Nie wykonuje tego biuro projektowe na zlecenie prywatnego inwestora, wszystko odbywa się w ramach umowy podpisanej z Gazownią. W umowie o przyłączenie, Gazownia podaje koszty wykonania oraz zaprojektowania przyłącza gazowego, dzięki czemu wyręcza inwestora w kwestiach związanych z planowaniem tego przedsięwzięcia. Wystarczy podpisać umowę z Gazownią i czekać, aż procedura ruszy do przodu – każdy klient jest wcześniej informowany o terminie wykonania przyłącza.

Podczas gdy Gazownia prowadzi proces związany z wykonaniem przyłącza gazowego, inwestor może rozpocząć drugi etap jakim jest zlecenie projektu instalacji wewnętrznej.

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej

Każdy, kto chce posiadać w domu ogrzewanie gazowe, musi przejść przez całą procedurę wykonania przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej. O przyłączu gazu pisaliśmy wcześniej, teraz skupimy się instalacji gazowej.

Czym jest projekt wewnętrznej instalacji gazowej?

Projekt gazu to opracowanie, które obejmuje instalacje od skrzynki gazowej do punktów poboru gazu, w tym np. kotła gazowego lub kuchenki gazowej. Dokumentacje wykonuje uprawniony projektant na podstawie otrzymanych od klienta materiałów:

  • mapy do celów projektowych od geodety
  • warunków technicznych z Gazowni
  • rzutów budynku

Po co wykonuje się projekt instalacji gazowej?

Zanim wykonawca przystąpi do wykonania instalacji, inwestor ma obowiązek zlecić wykonanie projektu instalacji gazowej oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Bez uzyskania pozwolenia, wykonanie instalacji staje się w świetle prawa „samowolą budowlaną”, która może przysporzyć inwestorowi sporo problemów.

Aby otrzymać pozwolenie na budowę, inwestor musi zgłosić się do Starostwa Powiatowego, złożyć wniosek, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz 4 egzemplarze projektu budowlanego instalacji gazowej. Starostwo do 65 dni na wydanie pozwolenia.

Ile kosztuje wykonanie projektu instalacji gazowej?

Projekt instalacji gazowej to opracowanie, które stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Koszt takiego opracowania zależy od wielu czynników i wynosi od 800 – 1000 zł netto.

Mam przyłącze gazowe i wykonany projekt instalacji – co dalej?

Jeśli Gazownia wykonała już przyłącze gazowe, a inwestor uzyskał pozwolenie na budowę to czas na realizacje. Poniżej prezentujemy proces wykonania instalacji gazowej w kilku podstawowych krokach:

  1. Wybór odpowiedniego wykonawcy, który posiada uprawnienia gazowe.
  2. Znalezienie kierownika, który będzie stanowił nadzór nad budową oraz dokona wpisu w dzienniku budowy.
  3. Zgłoszenie rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W tym kroku należy złożyć informację o rozpoczęciu robót oraz oświadczenie kierownika o podjęciu obowiązków kierownika budowy.
  4. Rozpoczęcie robót – wykonanie instalacji gazowej.
  5. Końcowa próba szczelności instalacji.
  6. Oświadczenie do Gazowni o gotowości do napełnienia paliwem gazowym – założenie gazomierza.
  7. Zakończenie robót.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże każdemu, kto planuje podłączenie budynku do sieci gazowej.

Jeśli potrzebujesz projektu instalacji gazowej to zapraszamy do kontaktu! Odpowiemy na wszelkie pytania i przeprowadzimy Cię przez cały proces wykonania instalacji.