Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest to oficjalny dokument, którego formę i zakres definiują określone normy i przepisy prawne. Jest on wykonywany przez uprawnionego audytora energetycznego, a jego sporządzenie stanowi pierwszy etap do podjęcia decyzji dotyczących termomodernizacji budynku.

Celem audytu energetycznego jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Mają one na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku a tym samym, zredukowanie kosztów jego ogrzewania.

Wykonanie audytu energetycznego pozwala ochronić inwestora przed nietrafioną modernizacją danego elementu budynku, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na jego efektywność energetyczną.

image
image

Po co wykonuje się audyt energetyczny?

 • Jest najważniejszym dokumentem stanowiącym podstawę do uzyskania dofinansowania
 • Ukazuje pełen obraz efektywności energetycznej budynku
 • Daje możliwość wybrania najkorzystniejszych rozwiązań termomoderniacyjnych
 • Chroni inwestora przed niepotrzebnymi wydatkami
 • Zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania
 • Daje gwarancję poprawy stanu energetycznego budynku
 • Dokładna analiza budynku pod względem energetycznym
 • Znajomość „słabych punktów” budynku – możliwość termomodernizacji jedynie istotnych elementów, które wpływają na zużycie energii
 • Obliczenie opłacalności prac modernizacyjnych oraz okresu zwrotu inwestycji
 • Możliwość dobrania urządzeń grzewczych na faktyczne zapotrzebowanie budynku (uniknięcie sytuacji przewymiarowania urządzenia bez potrzeby)

Badanie budynku kamerą termowizyjną

Badania termowizyjne można przeprowadzać zarówno przed oddaniem budynku do użytkowania, podczas zamieszkiwania w domu oraz zwłaszcza – przed planowaną termomodernizacją. Dzięki badaniu możemy skutecznie zlokalizować wszelkie mostki cieplne i starannie zaplanować działania zmierzające do ograniczenia strat energii cieplnej przez przenikanie. Umożliwiają dokonanie oceny wykonanych robót budowlanych, jak również rozwiązań projektowych. To z kolei pozwala na wyciągnięcie wniosków na przyszłość i poprawę jakości kolejnych projektów.
Badania wykonuje się w zgodzie z obowiązującą normą europejską PN-EN 13187, zaś zakres ekspertyzy obejmuje:

 • przyjrzenie się dokumentacji technicznej budynku,
 • wykonanie badania termowizyjnego,
 • analizę ewentualnych uwag,
 • zarejestrowanie miejsc z wadami termicznymi,
 • opisanie i analizę zdjęć,
 • sporządzenie raportu i wyciągnięcie wniosków.

Badania obejmują swym zakresem oględziny, dokonywane przy użyciu kamery termowizyjnej – ścian mieszkania i wykonanie termogramów wybranych ich fragmentów. Bada się także wilgotność powietrza oraz rozkład temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wszystko to pozwala w etapie końcowym przedstawić użytkownikowi usterki odpowiedzialne za straty ciepła z pomieszczeń.

image
image

Zalety badań kamerą termowizyjną

Termografia stosowana jest zarówno na zewnątrz budynku jak i w środku. Wybór metody zależy od celu kontroli termowizyjnej, projektu budowlanego oraz warunków środowiskowych. Kontrola fasady i dachu, wykrywanie strat energii, wad izolacyjnych są wykonywane zwykle na zewnątrz budynku. W przypadku innych fasad, w tym na przykład domów z muru pruskiego, kontrolę przeprowadza się zwykle zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej powłoki budynku.

Podstawowe zalety termografii:

 • Lokalizacja mostków termicznych
 • Termografia ukrytych wad budowlanych w budynkach nowych, użytkowanych i historycznych
 • Kontrola zawilgoceń i zalań
 • Analiza wentylacji fasad i dachu budynków
 • Badania i lokalizacja rur
 • Wykrywanie zawilgoceń

Kiedy można wykonać badanie?

Ze względu na fakt, że przeprowadzenie badania termowizyjnego budynku wymaga m.in. odpowiedniej różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, można je wykonać właściwie tylko w sezonie grzewczym od początku października.

Dobrą sytuacją dla badań kamerą termowizyjną jest, jeśli budynek jest już ogrzewany od pewnego czasu a tym samym panują wyrównane i stabilne temperatury wszystkich przegród.

Badanie termowizyjne budynku nowo budowanego, lub świeżo oddanego do użytkowania, którego ściany mogą mieć jeszcze wyraźnie podwyższoną wilgotność, wykonuje się najczęściej po to, aby wykryć różnego rodzaju wady i nieszczelności powstałe na etapie budowy oraz zlecić wykonawcy ich poprawienie.

image

Jak wygląda proces wykonania audytu energetycznego?

Krok 1

Wizja lokalna wykonana przez wykwalifikowanego audytora.

W tej części następuje wstępna rozmowa z inwestorem, oględziny budynku oraz ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji grzewczej. Audytor ustala z inwestorem oczekiwania względem prac modernizacyjnych i wyszukuje przyczyn nadmiernego zużycia energii.

Krok 2

Określenie zasadności przyjętych założeń.

W tym etapie audytor weryfikuje parametry budynku. Etap ten polega na ustaleniu stosunku pomiędzy rzeczywistym deklarowanym zużyciem energii przez inwestora, w odniesieniu do wykonanego modelu matematycznego budynku.

Krok 3

Analiza usprawnień.

Po wykonaniu wyżej wymienionych etapów, następuje analiza usprawnień energetycznych. Polega ona na zaproponowaniu najlepszych rozwiązań i usprawnień, które znacznie wpłyną na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. Audytor ustala, które rozwiązania i przedsięwzięcia będą najbardziej optymalne dla inwestora i pomogą zmniejszyć zużycie energii.

Krok 4

Obliczenia nakładów inwestycyjnych.

Na tym poziomie, audytor oblicza koszty inwestycyjne, jakie będzie musiał ponieść inwestor, aby wdrożyć zaproponowane warianty optymalizacyjne. Nakłady inwestycyjne są określane na podstawie cen rynkowych w aktualnym okresie.

Krok 5

Analiza oszczędności wynikających z modernizacji.

W tym etapie audyt energetyczny uzupełniany jest o obliczenia oszczędności energii, wynikające z planowanych działań modernizacyjnych. Oszczędność kosztów ogrzewania, czyli różnica w opłatach za ogrzewanie przed i po zrealizowaniu usprawnienia wpływa na rentowność inwestycji. Obliczenia prowadzone są na podstawie bilansu cieplnego obiektu, analogicznie jak w etapie pierwszym.

Krok 6

Opłacalność inwestycji.

Głównym celem wykonania analizy ekonomicznej inwestycji jest ustalenie, które działania są bardziej opłacalne, a które mniej. Analiza polega na porównaniu kosztów poniesionych i zysków osiągniętych przez wdrożenie działań modernizacyjnych.

Potrzebujesz oferty?

Napisz do nas i poproś o wycenę wykonania dokumentacji projektowej. Rozumiemy jak ważny jest czas, działamy szybko dlatego ofertę otrzymasz w ciągu jednego dnia!


Warning: PHP Startup: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0