Kiedy odbieramy telefony od potencjalnych klientów, często słyszany pytanie „Czy projektujecie przyłącza gazowe”? Na wstępie próbujemy wyjaśnić, że nie wykonujemy projektów przyłączy gazowych a instalacji wewnętrznych. W tym artykule postaramy się wyjaśnić różnice pomiędzy tymi dwoma opracowaniami, które szczególnie często są przez inwestorów mylone.